SigmaNEST logo
NL Flag
Search
SigmaNEST logo
Customer story banner

Van eind tot eind

Fabrikanten kunnen materiaalgebruik, machines, mankracht en gegevens optimaliseren bij verstoringen van de toeleveringsketen en tekorten aan arbeidskrachten.

Iets opofferen om meer van iets anders te krijgen noemen economen een trade-off. Als het aankomt op het nesten van onderdelen, worstelen job shops ook met trade-offs. Vaak wordt het voordeel van het samenvoegen van zoveel mogelijk onderdelen tenietgedaan door de behoefte aan organisatie. Operators merken dat ze hun nestingsoftware moeten beperken om gelijksoortige onderdelen te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

"Nu kunnen job shops de taart krijgen en er ook nog van eten", zegt Wayne Cathers, product owner-business systems voor SigmaNEST. SigmaNEST, een ontwikkelaar van end-to-end CAD/CAM-softwareoplossingen, helpt metaalbewerkers en fabrikanten bij het optimaliseren van materiaalgebruik, machinebewegingen, mankracht en gegevensbeheer. Het kan een fabrikant ook begeleiden van offerte tot verzending en facturatie met gekoppelde softwareprogramma's voor bedrijfssystemen.

An operator can index high-value remnant stock and location for future nesting.
Een operator kan waardevolle restpopulaties en locaties voor toekomstige nesten indexeren.

"In tegenstelling tot andere programma's voor enterprise resource planning en planning van materiaalvereisten, integreert SigmaNEST direct met CAD/CAM", zegt Cathers. "Meer beperkingen in de software leiden tot een hoger materiaalgebruik en minder gemaakte onderdelen. Dat hebben we geëlimineerd. Ons systeem organiseert en volgt onderdelen zonder menselijke tussenkomst, waardoor een bedrijf de hoogst mogelijke opbrengst kan halen zonder aan organisatie in te boeten. Dat bespaart geld, tijd en materiaal."

SigmaNEST's CAD/CAM nesting engine biedt aanpasbare modulaire functies met de mogelijkheid om bijna elk type snij-, frees- of ponsmachine aan te sturen. Dit is slechts een van de manieren waarop de software fabrikanten intelligente verbindingen biedt tussen machines en verschillende bewerkingen.

SigmaNEST integrates and automates part creation with 2D and 3D CAD systems.
SigmaNEST integreert en automatiseert het maken van onderdelen met 2D en 3D CAD-systemen.

GROTE AFBEELDING

"De afgelopen twee jaar hebben we onze softwaresystemen en databases uitgebreid om gegevens en productie van begin tot eind te kunnen volgen en beheren," zegt Cathers. "Het is gemakkelijk voor fabrikanten om tunnelvisie te krijgen door alleen naar de nestprestaties te kijken, vooral nu de materiaalprijzen de pan uit rijzen. Maar je loopt het risico het grotere plaatje over het hoofd te zien. We zien de impact van het tekort aan arbeidskrachten op fabrikanten. Daarom is het belangrijker dan ooit om software te hebben die het werk voor je kan doen."

Hij zegt dat klanten steeds "minder complexe integratie willen. Hoe groter winkels worden, hoe complexer hun processen worden. Ze hebben misschien één softwareproduct voor het afhandelen van klantrelaties, één voor het verwerken van orderinvoer en een ander voor productie." In het verleden, zegt Cathers, belastten winkels hun eigen IT-medewerkers met de integratie van meerdere softwaresystemen. "Nu met het tekort aan arbeidskrachten en de economie in het algemeen, hebben fabrikanten ofwel niet de financiële middelen om te investeren in interne IT-ondersteuning of ze kunnen geen mensen vinden met deze vaardigheden."

Engineers can import CAD-drawn assemblies, plus quote, nest and track parts through production down to the last bolt.
Ingenieurs kunnen CAD-getekende assemblages importeren, en onderdelen offreren, nesten en volgen tijdens de productie tot en met de laatste bout.

SigmaNEST sluit de kringloop voor klanten door zich te richten op wat het de 'connected shop' noemt. De softwaresuite combineert eenvoud met de beste productiepraktijken om klantrelatiebeheer, bestellen, voorraadbeheer, productie, levering en facturatie te overbruggen. Softwarecomponenten zoals SigmaSCHEDULE en Load Manager maken het mogelijk om projecten te plannen met geneste programma's, primaire snijbewerkingen en secundaire processen zoals buigen. De software kan zich onmiddellijk aanpassen aan veranderingen in de workflow. Naast het in realtime verdelen van de werklast verdelen deze componenten het werk efficiënt tussen machines en verschillende werkstations. Het kan ook automatisch planningsconflicten oplossen om te compenseren voor onderbrekingen zoals machinestilstand of de noodzaak om een opdracht met prioriteit op te nemen.

Het is belangrijker dan ooit om software te hebben die het werk voor je kan doen.
Wayne Cathers, SigmaNEST

SigmaSHIPPING en SigmaRECEIVE stroomlijnen de logistiek op de werkvloer. Een operator of manager kan deze browsergebaseerde apps gebruiken om leveringen en verzendnota's aan te maken en te ontvangen vanaf een smartphone of tablet. SigmaQUOTE en SigmaMRP integreren bedrijfssystemen eenvoudig met productieprocessen.

START TOT FINISH

"Onze klanten vroegen om een betere tracering van de werkvloer om de efficiëntie te verhogen zonder dat ze personeel moesten inzetten om opdrachten en planningen te controleren," zegt Cathers. "Het bijhouden van gegevens vanaf het moment dat je een opdracht start tot het moment dat de opdracht is voltooid, levert cruciale gegevens op zoals hoe lang de opdracht heeft geduurd en hoeveel materiaal er is gebruikt. Een fabrikant kan nauwkeurige vergelijkingen maken tussen de geschatte kosten die zijn gebruikt voor offertes en de werkelijke verwerkingstijd. Als er discrepanties zijn, kan een bedrijf vaststellen waar de inefficiënties zitten."

Shop Manager apps allow a job shop to ship orders, receive inventory, and move stock and remnants.
Met Shop Manager-apps kan een klusbedrijf bestellingen verzenden, voorraden ontvangen en voorraden en restanten verplaatsen.

Voor fabrikanten die hun huidige ERP- en MRP-systemen willen behouden, is de software van SigmaNEST eenvoudig te integreren in het bestaande bedrijfsmanagementsysteem van een klant. "Een ERP-systeem handelt routinematig taken af zoals orderinvoer en boekhouding, maar kan niet begrijpen hoe onderdelen moeten worden genest of ingepland," zegt Cathers. "In dit soort gevallen beheert ons productaanbod alle productieactiviteiten en stuurt het de gegevens terug naar de ERP-software van de klant."

Elk najaar brengt SigmaNEST de volgende versie van het platform uit. De leverancier van softwareoplossingen houdt rekening met de feedback van klanten bij het ontwikkelen en testen van nieuwe functies. Dit jaar komen er eenvoudigere manieren om gegevens op de werkvloer te bekijken en functies om gebruikers te helpen bij het bijhouden van kwaliteit, rapporten over afwijkingen en corrigerende actieplannen.

Gepubliceerd in FFJournal, mei 2022
"End to End" door Lynn Stanley, hoofdredacteur
https://digital.ffjournal.net/issue/may-2022/end-to-end/

Aanmelden nieuwsbrief