SigmaNEST logo
Flag
Search
SigmaNEST logo
Hero image

Nieuwste versie - Wat is nieuw?

Wat is er nieuw? SigmaNEST 24 Suite

CAD/CAM, werkvloer en bedrijfssystemen met elkaar verbinden

SigmaNEST Suite Versie 24 geeft constructeurs de tools om een hogere productiviteit te bereiken in de hele werkplaats, terwijl het eenvoudiger en intuïtiever in gebruik is. De SigmaNEST 24 Connected Shop helpt gebruikers op drie manieren: Diepere software-integratie, een krachtige eenvoudige interface en voorspelbare uitvoer van hoge kwaliteit op de machine.

Brochure downloaden

Sterkere CAD/CAM-gereedschappen

Gebruiksvriendelijke tools die programmeurs helpen voorspelbare resultaten van hoge kwaliteit te behalen op de machine en op de werkvloer

Voor laser-, plasma-, autogeen- en andere profielsnijprocessen kan SigmaNEST 24 nu de profielvolgorde van het werkstuk definiëren voor elke keer dat dat werkstuk gesneden wordt. Deze eenmalige instelling op onderdeelniveau vermindert de programmeerinspanning, verbetert de procesbetrouwbaarheid en zorgt voor voorspelbare snijresultaten.

Users can set preferred cut sequence at the part level that will apply for the life of the part on any machine
Gebruikers kunnen de voorkeurssnijvolgorde op onderdeelniveau instellen die geldt voor de levensduur van het onderdeel op elke machine.

Remnant Crosshatching biedt een verbeterde digitale weergave voor restanten die programmeurs informeert over hun positie, vorm en relatieve grootte en helpt bij het sturen van logistiek en opslag op de werkvloer.

Remnant crosshatching gives quick visual access about remnant size and shape to guide logistics and storage.
Het kruisen van restanten geeft snel visuele toegang tot de grootte en vorm van restanten als leidraad voor logistiek en opslag.

SigmaNEST 24 voegt ponsgereedschapherkenning toe aan de HD SuperNest engine voor automatisch nesten en automatisch gereedmaken voor pons- en pons-combibewerkingen. HD SuperNest optimaliseert de grenzen van het ponsgereedschap om een strakkere nesting te creëren met een consistente baanbreedte, wat resulteert in een betere stabiliteit van de plaat, een hogere opbrengst en kwaliteit van de werkstukken en een hogere beschikbaarheid van de machine.

HD SuperNest engive now optimizes punch nesting for better sheet stability, yield, and quality.
HD SuperNest engive optimaliseert nu het ponsnesten voor een betere stabiliteit, opbrengst en kwaliteit van de vellen.

Met SigmaNEST pattern punching kunnen programmeurs de software trainen om specifieke tooling toe te passen voor productfamilies met gemeenschappelijke geometrische kenmerken. De nieuwe uitbreiding Elastic Tooling kan vergelijkbare gebruikssituaties detecteren voor elk onderdeel, ongeacht de grootte, en stelt automatisch voor om de gespecificeerde tooling te gebruiken voor dat onderdeel.

Elastic Tooling feature detects and applies specific tooling for similar parts regardless of size.
De functie Elastic Tooling detecteert en past specifiek gereedschap toe voor gelijksoortige onderdelen, ongeacht de grootte.

De verbeteringen in versie 24 voor de 3D CAD/CAM-producten bevatten ondersteuning voor rechthoekige buizen met radiusranden. Met SigmaCTL 24 kunnen gebruikers rechthoekige buizen maken en worden radiusranden automatisch herkend op geïmporteerde bestanden.

Diepere integratie stroomlijnt een Connected Shop workflow

Deel essentiële offerte- en taakgegevens, onderdeelgegevens en materiaalvoorraad over het hele platform en het ERP-systeem voor slimme bewerkingen

Een nieuwe SigmaBEND AP integratie verbetert de automatische overdracht van buiggegevens voor het maken van werkstukken, tijdsinschattingen en offertes in de Connected Shop. Buigprogrammeurs zullen een snellere workflow ervaren voor het importeren van onderdelen in SigmaNEST, samen met uitgebreide onderdeelgegevens zoals het aantal buigingen, materialen en buigcyclustijd voor enkelvoudige of batch onderdelen.

SigmaBEND AP is now fully integrated with SigmaNEST platform for a fast accurate workflow.
SigmaBEND AP is nu volledig geïntegreerd met het SigmaNEST platform voor een snelle en nauwkeurige workflow. Buiggegevens voor het maken van onderdelen, tijdsinschattingen en offertes worden automatisch geïmporteerd.

De gegevens worden doorgegeven aan calculators voor nauwkeurige offertes en aan productiemanagers voor eenvoudiger overzicht. Door deze gegevensoverdracht te automatiseren, worden gebruikersfouten als gevolg van handmatige invoer geëlimineerd.

De nieuwe SigmaTUBE 24 voor SOLIDWORKS integreert volledig met het SigmaNEST platform, inclusief krachtige nieuwe toegang tot het jobs- en voorraadsysteem, samen met verbeterde mogelijkheden voor offertes, planning en laadbeheer.

SigmTUBE integration within SigmaNEST extends to shop floor feedback of tube operatinos.
De integratie van SigmTUBE in SigmaNEST strekt zich uit tot feedback op de werkvloer over buisoperaties.

De integratie wordt doorgevoerd op de werkvloer met de TUBE Feedback toepassing waarmee machineoperators actuele snijtijden kunnen signaleren en verkeerd gesneden onderdelen kunnen nabestellen.

Door de integratie van buisvormige en lineaire materialen in de database kunnen gebruikers offertes maken op basis van geneste kosten en schroot toewijzen als beschikbare voorraad. Tot slot kunnen SigmaTUBE SW gegevens ook gekoppeld worden aan bedrijfssystemen voor kostenraming en afstemming.

De nieuwe SimTrans 24 geeft slimme klanten en IT-personeel de tools die nodig zijn om de gegevensverbindingen aan te passen die hun activiteiten zullen stroomlijnen. Met SimTrans feedback kunnen gebruikers de volledige reeks gegevenstransacties configureren om het ERP-systeem op verzoek bij te werken.

SimTrans offers expanded functionality for part importing and engineering conversion.
SimTrans biedt uitgebreide functionaliteit voor het importeren van onderdelen en engineeringconversie.

SimTrans 24 bevat nu de SimTrans Studio om klanten de flexibiliteit te geven om hun SigmaNEST/SimTrans omgeving te inspecteren en diagnosticeren. Het Studio venster geeft gebruikers toegang tot instellingen voor app integriteit, SigmaNEST licentie configuraties, databases en plugins, hardware omgeving en snelkoppelingen. Met SimTrans Studio kunnen gebruikers snel en betrouwbaar hun productieomgeving configureren en aanpassen aan hun behoeften.

SimTrans Studio inspects SigmaNEST environment, databases, conficurations and more.
SimTrans Studio inspecteert de SigmaNEST-omgeving, databases, configuraties en meer.

Effectievere UI geeft venster naar hogere productiviteit

Fabricagebeslissingen nemen op basis van realtime relevante gegevens voor optimale productie en concurrentievoordeel

SigmaNEST 24 heeft het Taakvenster uitgebreid om de NC-programmeur een groter situationeel bewustzijn te geven voor het werken met meerdere projecten tegelijk. In het Taakvenster kunnen gebruikers taken maken en laden, werkruimtetaakrapporten openen en nieuwe opdrachten toepassen op meerdere taken. Gebruikers kunnen ook belangrijke statistieken bijhouden, zoals plaatverbruik en uitvalpercentages. Beta-gebruikers hebben gemeld dat het nieuwe taakvenster het programmeren terugbrengt tot een fractie van de tijd die nodig is om elke taak afzonderlijk te programmeren.

SigmaNEST Task List gives users access to create and load jobs, and apply commands to multiple jobs.
SigmaNEST Task List geeft gebruikers toegang tot het maken en laden van taken en het toepassen van opdrachten op meerdere taken.

Met de nieuwe Shop Manager 24 kunnen gebruikers dashboards en KPI's maken die ze op elk webbrowser-apparaat kunnen bekijken. Het verkoopdashboard geeft verkopers en calculators toegang tot KPI's zoals winst-verliesratio, gemiddelde wekelijkse opwaardering en productiepijplijn. Productiemanagers kunnen KPI's bekijken voor materiaalgebruik, uptime en aantal platen voor elke machine in de werkplaats. Programmeurs kunnen SigmaNEST programma-informatie bekijken, zoals uitvalpercentage, snijtijden, materiaalgegevens en verwerkte programma's.

Shop Manager gives greater visibility with dashboards for estimators, programmers, and production managers.
Shop Manager geeft meer inzicht met dashboards voor calculators, programmeurs en productiemanagers.

Shop Manager 24 beveiligingsgroepen maakt het eenvoudig voor IT-personeel om toegangsniveaus te beheren voor verschillende groepen binnen de applicaties. Individuele werknemers kunnen eenvoudig binnen de beveiligingsgroepen worden toegevoegd aan gebruikers-, beheerders- of beperkte toegangsniveaus.

Security groups are easily managed for Shop Manager users.
Beveiligingsgroepen worden eenvoudig beheerd voor Shop Manager gebruikers.

Via het tabblad Quality Manager kunnen gebruikers nu klachten van klanten over geretourneerde of beschadigde onderdelen registreren. Gebruikers kunnen Non-Conformance Reports (NCR) en Corrective and Preventative Actions (CAPA) aanmaken voor elk incident en vervolgens de klant per e-mail op de hoogte stellen. Na verloop van tijd kan deze registratie een analyse van de hoofdoorzaak opleveren met betrekking tot het type onderdeel, materiaal of machine, maar ook inzichten in de relatie met de klant die informatie geven over offertes voor toekomstige opdrachten.

Quality Manager can log complaints and cause analyses, specify correction and notify customer by email.
Quality Manager kan klachten en oorzaakanalyses registreren, correcties aangeven en de klant per e-mail op de hoogte stellen.

Versie 24 biedt ook verbeteringen binnen de bedrijfssysteemsoftware. Schatters kunnen sneller aan de slag met het nieuwe gestroomlijnde menu voor SigmaQUOTE en SigmaMRP. De eenvoudigere, duidelijkere interface is gemakkelijker te leren en aan te passen voor elk bedrijfsmodel. SigmaMRP biedt nu de mogelijkheid om meerdere adressen in te stellen voor levering aan een klant en automatisch het lokale belastingtarief toe te passen voor levering aan die locatie.

Product Highlight Video's

SigmaNEST Auto NC Voorbeeld
SigmaNEST Nieuwe Takenlijst
SigmaNEST Punch ElasticTooling
SigmaNEST onderdeelniveau sequencing
SigmaNEST SuperNest Punch
SigmaNEST restant arceringen en andere UI-UX verbeteringen
SigmaBEND import en integratie
SimTrans SigmaBEND AP
SimTrans Studio en UI/UX-verbeteringen
SigmaNEST 24 Rapportverbeteringen
SimTrans Feedback exporteren naar ERP
SimTrans Engineering Converson voor 3D-assemblage
SimTrans CUR-transacties
Winkelmanager-dashboards
Winkelmanager Beveiligingsgroepen
Shopmanager 24 Behandelt kwaliteitsklachten
Feedback winkelmanager buis
SigmaNEST 24 App Installer Licentie en Database Configuratie
SigmaNEST 24 verkoopvoorlichting

Contact verkoop