Privacyverklaring

De integriteit van uw persoonlijke gegevens is van vitaal belang voor CAMBRIO en haar groep van wereldwijde dochterondernemingen (hierna te noemen "CAMBRIO," zoals van toepassing), en daarom verwelkomen we de extra transparantie en bescherming van uw persoonlijke gegevens die de General Data Protection Regulation (GDPR) vereist.

Of u nu een gewaardeerde klant, leverancier, commerciële of administratieve tussenpersoon, een digitale registrant, een fysieke registrant, een digitale bezoeker of een bezoeker van een faciliteit bent, het is belangrijk voor ons dat u zich veilig voelt over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Dienovereenkomstig schetsen we welke soorten persoonsgegevens we van je verzamelen, waarom, en wat er met je gegevens gebeurt terwijl ze onder onze zorg vallen. We leggen ook uit wat je rechten zijn onder de GDPR en geven je contactgegevens voor het geval je vragen of verzoeken hebt over je gegevens.

Om te begrijpen op welke rechtsgrond wij ons baseren voor elk van de hieronder beschreven doeleinden, wordt u geïnformeerd op het moment dat de gegevens worden verzameld en wordt u tevens verwezen naar deze Privacyverklaring van CAMBRIO. Wat de bewaartermijnen betreft, slaan we persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn vereist is om legitieme redenen, vereist door de wet of noodzakelijk is om een rechtsvordering te rechtvaardigen of te verdedigen. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij zullen stoppen met het gebruik van uw gegevens. Uw rechten om uw toestemming in te trekken, evenals de specifieke bewaartermijnen, worden u meegedeeld in de informatie waarin we uw persoonsgegevens in eerste instantie hebben verzameld.

Definities

We houden rekening met jou:

 • een klant als u of het bedrijf waarvoor u werkt onze producten of diensten heeft gekocht;
 • een Leverancier als je werkt voor een van onze vele leveranciers van wie we goederen en diensten kopen;
 • een Commerciële of Administratieve Tussenpersoon als je werkt voor een van onze vele distributeurs of andere tussenpersonen zoals onze agenten en douaneagenten;
 • a Digital Registrant if you, for example, use our websites to:
  • informatie aanvragen over onze producten of diensten
  • inschrijven voor nieuwsbrieven of door CAMBRIO gesponsorde evenementen
  • van toepassing zijn op alle CAMBRIO-abonnementen of gemeenschapsforums
  • te reageren op een enquête of marketingcommunicatie
 • een fysieke registrant als je je persoonlijk bij ons registreert op een van onze evenementen;
 • een digitale bezoeker als u door onze websites navigeert zonder u te registreren zoals beschreven onder Digitale registratiehouder;
 • een Facility Visitor als u een van onze kantoren of faciliteiten in de EU of EER (Europese Unie en Europese Economische Ruimte) bezoekt

Houd er rekening mee dat u in meerdere categorieën kunt voorkomen, zoals hierboven beschreven, afhankelijk van uw relatie en activiteiten met CAMBRIO. U kunt bijvoorbeeld worden beschouwd als een klant, een digitale registrant en een bezoeker van een faciliteit als u onze producten hebt gekocht, een van onze webformulieren hebt ingevuld en op een bepaald moment een CAMBRIO-site hebt bezocht.

Welke soorten persoonlijke gegevens gebruiken we en waarom?

Klanten

Categorieën van gegevens Doeleinden
Contactgegevens (zoals naam, zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer) Effectieve en efficiënte communicatie: uw vragen beantwoorden, informatie sturen over producten en diensten van CAMBRIO die voor u interessant zijn; leadgeneratie; voldoen aan onze verplichting om u op de hoogte te houden van veiligheidskwesties; technische wijzigingen doorgeven
Organisatorische gegevens (zoals bij welk bedrijf en welke afdeling je werkt) Efficiënte marketing: begrijpen welke informatie over producten en diensten u zou willen ontvangen
Financiële gegevens (zoals krediet- of betalingsinformatie, bankrekeninggegevens) Financiële controle: Om krediet- en betalingsgeschiedenis te beoordelen, betalingen te vergemakkelijken; om te voldoen aan anti-witwasverplichtingen; en om kortingen en terugbetalingen te beheren
Contractgegevens (zoals verkoop-/aankooporders, verzendadres of retouradres), factureringsgegevens en andere informatie die wordt verzameld in het kader van onze contracten met klanten en leveranciers Vergemakkelijken van orderbeheer, verzending en garantie; administratie van service level agreements
Leer-/trainingsgegevens (zoals aanwezigheid bij trainingen, voltooiing van leeractiviteiten, competentiegegevens, kwalificaties) De relatie met klanten/leveranciers/partners beheren en nieuwe opleidingsmogelijkheden communiceren en ontwikkelen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent
Individuele voorkeuren (zoals taal- en voedselvoorkeuren) Zorgen voor effectieve communicatie in de taal van uw keuze en tegemoetkomen aan dieetwensen. Je een prettige ervaring bieden in de omgang met ons
Service- en garantiegegevens (zoals reparatie- en servicegeschiedenis en claims) Voor het nakomen van contractuele garantieverplichtingen en voor productontwikkelingsverbeteringen en voor het nakomen van onze/uw onderhoudsverplichtingen
Gezondheids- en veiligheidsgegevens (zoals incidenten die zich voordoen tijdens bezoeken aan onze test- en productiefaciliteiten en eventuele verwondingen als gevolg van het gebruik van onze apparatuur) Voldoen aan wettelijke verplichtingen om incidenten te registreren en claims te beheren. De veiligheid in gevaarlijke omgevingen verbeteren en de toegang voor personen met fysieke beperkingen vergemakkelijken
Reisgegevens (zoals visum- en paspoortinformatie, reiskosten, reisschema) Regelen van reizen naar CAMBRIO locaties en evenementen, inclusief het regelen van visa

Leveranciers

Categorieën van gegevens Doeleinden
Contactgegevens (zoals naam, zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer) Effectieve en efficiënte communicatie: uw vragen beantwoorden, informatie sturen over producten en diensten van CAMBRIO die voor u interessant zijn; leadgeneratie; voldoen aan onze verplichting om u op de hoogte te houden van veiligheidskwesties; technische wijzigingen doorgeven
Organisatorische gegevens (zoals bij welk bedrijf en welke afdeling je werkt) Efficiënte marketing: begrijpen welke informatie over producten en diensten u zou willen ontvangen
Financiële gegevens (zoals krediet- of betalingsinformatie, bankrekeninggegevens) Financiële controle: Om krediet- en betalingsgeschiedenis te beoordelen, betalingen te vergemakkelijken; om te voldoen aan anti-witwasverplichtingen; en om kortingen en terugbetalingen te beheren
Contractgegevens (zoals verkoop-/aankooporders, verzendadres of retouradres), factureringsgegevens en andere informatie die wordt verzameld in het kader van onze contracten met klanten en leveranciers Vergemakkelijken van orderbeheer, verzending en garantie; administratie van service level agreements
Leer-/trainingsgegevens (zoals aanwezigheid bij trainingen, voltooiing van leeractiviteiten, competentiegegevens, kwalificaties) De relatie met klanten/leveranciers/partners beheren en nieuwe opleidingsmogelijkheden communiceren en ontwikkelen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent
Individuele voorkeuren (zoals taal- en voedselvoorkeuren) Zorgen voor effectieve communicatie in de taal van uw keuze en tegemoetkomen aan dieetwensen. Je een prettige ervaring bieden in de omgang met ons
Service- en garantiegegevens (zoals reparatie- en servicegeschiedenis en claims) Voor het nakomen van contractuele garantieverplichtingen en voor productontwikkelingsverbeteringen en voor het nakomen van onze/uw onderhoudsverplichtingen
Gezondheids- en veiligheidsgegevens (zoals incidenten die zich voordoen tijdens bezoeken aan onze test- en productiefaciliteiten en eventuele verwondingen als gevolg van het gebruik van onze apparatuur) Voldoen aan wettelijke verplichtingen om incidenten te registreren en claims te beheren. De veiligheid in gevaarlijke omgevingen verbeteren en de toegang voor personen met fysieke beperkingen vergemakkelijken
Reisgegevens (zoals visum- en paspoortinformatie, reiskosten, reisschema) Regelen van reizen naar CAMBRIO locaties en evenementen, inclusief het regelen van visa

Commerciële of administratieve tussenpersonen

Categorieën van gegevens Doeleinden
Contactgegevens (zoals naam, zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer) Effectieve en efficiënte communicatie: uw vragen beantwoorden, informatie sturen over producten en diensten van CAMBRIO die voor u interessant zijn; leadgeneratie; voldoen aan onze verplichting om u op de hoogte te houden van veiligheidskwesties; technische wijzigingen doorgeven
Organisatorische gegevens (zoals bij welk bedrijf en welke afdeling je werkt) Efficiënte marketing: begrijpen welke informatie over producten en diensten u zou willen ontvangen
Financiële gegevens (zoals krediet- of betalingsinformatie, bankrekeninggegevens) Financiële controle: Om krediet- en betalingsgeschiedenis te beoordelen, betalingen te vergemakkelijken; om te voldoen aan anti-witwasverplichtingen; en om kortingen en terugbetalingen te beheren
Contractgegevens (zoals verkoop-/aankooporders, verzendadres of retouradres), factureringsgegevens en andere informatie die wordt verzameld in het kader van onze contracten met klanten en leveranciers Vergemakkelijken van orderbeheer, verzending en garantie; administratie van service level agreements
Leer-/trainingsgegevens (zoals aanwezigheid bij trainingen, voltooiing van leeractiviteiten, competentiegegevens, kwalificaties) De relatie met klanten/leveranciers/partners beheren en nieuwe opleidingsmogelijkheden communiceren en ontwikkelen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent
Individuele voorkeuren (zoals taal- en voedselvoorkeuren) Zorgen voor effectieve communicatie in de taal van uw keuze en tegemoetkomen aan dieetwensen. Je een prettige ervaring bieden in de omgang met ons
Service- en garantiegegevens (zoals reparatie- en servicegeschiedenis en claims) Voor het nakomen van contractuele garantieverplichtingen en voor productontwikkelingsverbeteringen en voor het nakomen van onze/uw onderhoudsverplichtingen
Gezondheids- en veiligheidsgegevens (zoals incidenten die zich voordoen tijdens bezoeken aan onze test- en productiefaciliteiten en eventuele verwondingen als gevolg van het gebruik van onze apparatuur) Voldoen aan wettelijke verplichtingen om incidenten te registreren en claims te beheren. De veiligheid in gevaarlijke omgevingen verbeteren en de toegang voor personen met fysieke beperkingen vergemakkelijken
Reisgegevens (zoals visum- en paspoortinformatie, reiskosten, reisschema) Regelen van reizen naar CAMBRIO locaties en evenementen, inclusief het regelen van visa

Digitale inschrijvers

Categorieën van gegevens Doeleinden
Contactgegevens (zoals naam, zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer) Effectieve en efficiënte communicatie: uw vragen beantwoorden, informatie sturen over producten en diensten van CAMBRIO die voor u interessant zijn; leadgeneratie; voldoen aan onze verplichting om u op de hoogte te houden van veiligheidskwesties; technische wijzigingen doorgeven
Organisatorische gegevens (zoals bij welk bedrijf en welke afdeling je werkt) Efficiënte marketing: begrijpen welke informatie over producten en diensten u zou willen ontvangen
Individuele voorkeuren (zoals taal- en voedselvoorkeuren) Zorgen voor effectieve communicatie in de taal van uw keuze en tegemoetkomen aan dieetwensen. Je een prettige ervaring bieden in de omgang met ons
Informatie over het evenement dat je hebt bijgewoond Opvolging met u voor meer informatie over het product of de dienst waarin u interesse toonde en om u informatie te sturen over gerelateerde producten en diensten
Informatie over waar u zich op internet bevond toen u ons uw contactgegevens gaf en het materiaal dat u van onze website hebt gedownload. Informatie over de CAMBRIO community blog of chat forums waaraan u hebt deelgenomen. Opvolging met u over informatie met betrekking tot het product of de dienst waarin u interesse toonde en om u gerelateerde productinformatie te sturen
Informatie over CAMBRIO nieuwsbrieven of ander CAMBRIO content gerelateerd materiaal waarop u zich heeft geabonneerd Opvolging met u voor meer informatie over het product of de dienst waarin u interesse toonde en om u gerelateerde productinformatie te sturen
Navigatiegegevens (zoals IP-adres, cookies, sessie-id's, browsertype, bekeken webpagina's en aangeklikte koppelingen). Uw algehele webbrowserervaring beheren en verbeteren. Uw surfervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het soort inhoud en product- en dienstenaanbod te leveren dat u het meest interesseert. Ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn door te reageren op uw verzoeken om klantenservice. Uw transacties efficiënt te verwerken. Een promotie, enquête of andere websitefunctie beheren

Fysieke registranten

Categorieën van gegevens Doeleinden
Contactgegevens (zoals naam, zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer) Effectieve en efficiënte communicatie: uw vragen beantwoorden, informatie sturen over producten en diensten van CAMBRIO die voor u interessant zijn; leadgeneratie; voldoen aan onze verplichting om u op de hoogte te houden van veiligheidskwesties; technische wijzigingen doorgeven
Video, foto, tijd en locatie van opname, kenteken auto/vrachtwagen Beperkt cameratoezicht. Bij bepaalde onbemande poorten naar de industriegebieden zijn camera's geplaatst voor de volgende doeleinden:
 • Poorten veilig openen en sluiten om schade aan voertuigen en mensen te voorkomen
 • Controle zodat onbevoegden geen toegang krijgen tot het industrieterrein bij het openen van poorten.
 • Controleer blootgestelde gebieden waar het risico bestaat dat onbevoegden ongemerkt toegang krijgen tot het industrieterrein
 • Het voorkomen en onthullen van schade aan eigendommen en gerelateerde misdrijven
 • Incidenten en ongevallen onderzoeken.
Organisatorische gegevens (zoals bij welk bedrijf en welke afdeling je werkt) Efficiënte marketing: begrijpen welke informatie over producten en diensten u zou willen ontvangen
Individuele voorkeuren (zoals taal- en voedselvoorkeuren) Zorgen voor effectieve communicatie in de taal van uw keuze en tegemoetkomen aan dieetwensen. Je een prettige ervaring bieden in de omgang met ons
Informatie over het evenement dat je hebt bijgewoond Opvolging met u voor meer informatie over het product of de dienst waarin u interesse toonde en om u informatie te sturen over gerelateerde producten en diensten

Digitale bezoekers

Categorieën van gegevens Doeleinden
Informatie over het evenement dat je hebt bijgewoond Opvolging met u voor meer informatie over het product of de dienst waarin u interesse toonde en om u informatie te sturen over gerelateerde producten en diensten
Navigatiegegevens (zoals IP-adres, cookies, sessie-id's, browsertype, bekeken webpagina's en aangeklikte koppelingen). Uw algehele webbrowserervaring beheren en verbeteren. Uw surfervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het soort inhoud en product- en dienstenaanbod te leveren dat u het meest interesseert. Ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn door te reageren op uw verzoeken om klantenservice. Uw transacties efficiënt te verwerken. Een promotie, enquête of andere websitefunctie beheren

Facilitaire bezoekers

Categorieën van gegevens Doeleinden
Contactgegevens (zoals naam, zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer) Effectieve en efficiënte communicatie: uw vragen beantwoorden, informatie sturen over producten en diensten van CAMBRIO die voor u interessant zijn; leadgeneratie; voldoen aan onze verplichting om u op de hoogte te houden van veiligheidskwesties; technische wijzigingen doorgeven
Organisatorische gegevens (zoals bij welk bedrijf en welke afdeling je werkt) Efficiënte marketing: begrijpen welke informatie over producten en diensten u zou willen ontvangen
Video, foto, tijd en locatie van opname, kenteken auto/vrachtwagen Beperkt cameratoezicht. Bij bepaalde onbemande poorten naar de industriegebieden zijn camera's geplaatst voor de volgende doeleinden:
 • Poorten veilig openen en sluiten om schade aan voertuigen en mensen te voorkomen
 • Controle zodat onbevoegden geen toegang krijgen tot het industrieterrein bij het openen van poorten
 • Controleer blootgestelde gebieden waar het risico bestaat dat onbevoegden ongemerkt toegang krijgen tot het industrieterrein
 • Het voorkomen en onthullen van schade aan eigendommen en gerelateerde misdrijven
 • Incidenten en ongevallen onderzoeken
Individuele voorkeuren (zoals taal- en voedselvoorkeuren) Zorgen voor effectieve communicatie in de taal van uw keuze en tegemoetkomen aan dieetwensen. Je een prettige ervaring bieden in de omgang met ons
Gezondheids- en veiligheidsgegevens (zoals incidenten die zich voordoen tijdens bezoeken aan onze test- en productiefaciliteiten en eventuele verwondingen als gevolg van het gebruik van onze apparatuur) Voldoen aan wettelijke verplichtingen om incidenten te registreren en claims te beheren. De veiligheid in gevaarlijke omgevingen verbeteren en de toegang voor personen met fysieke beperkingen vergemakkelijken
Reisgegevens (zoals visum- en paspoortinformatie, reiskosten, reisschema) Regelen van reizen naar CAMBRIO locaties en evenementen, inclusief het regelen van visa
Informatie over het evenement dat je hebt bijgewoond Opvolging met u voor meer informatie over het product of de dienst waarin u interesse toonde en om u informatie te sturen over gerelateerde producten en diensten
Informatie over locatie, datum en tijd van het bezoek Reis- en transferarrangementen; welkomstboodschappen
Kentekenplaat van voertuig Faciliteren en beheren van parkeervergunningen

Attentie

Als u door onze websites navigeert, vindt u specifieke en toepasselijke Cookie Informatie voor elke specifieke website. Deze Privacyverklaring van CAMBRIO is uitsluitend van toepassing op de persoonlijke gegevens van ingezetenen van de EU en de EER die door CAMBRIO worden verzameld.

In een poging om u meer waarde te bieden, kunnen we links van derden opnemen op onze websites. Deze gelinkte sites hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. CAMBRIO is niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze websites van derden en dus zal uw gebruik van deze websites in overeenstemming zijn met hun privacybeleid.

Informatie delen met partijen buiten CAMBRIO

CAMBRIO verkoopt, verhandelt of geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, behalve zoals hieronder bepaald, op basis van de legitieme belangen van CAMBRIO om u de hoogwaardige, nuttige producten en diensten te leveren die u van CAMBRIO gewend bent. We mogen uw gegevens enkel doorgeven buiten de EU en de EER als we een adequaat beschermingsniveau hebben verzekerd in het ontvangende land, zoals via de overeenkomst voor de overdracht van gegevens binnen de groep CAMBRIO, de Standard Contractual Clauses van de Europese Commissie met derden of zoals anderszins vereist door de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • We kunnen gegevens over digitale bezoekers, klanten en registranten delen met onze hostingpartners en andere partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze websites, het uitvoeren van onze activiteiten of het verlenen van onze diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Meer informatie hierover vindt u op onze specifieke pagina's met cookie-informatie.
 • CAMBRIO kan gegevens over een Digitaal Bezoeker, Facility Bezoeker, Klant, Geregistreerde of Leverancier delen met een ander CAMBRIO bedrijf indien dit nodig is om u te antwoorden.
 • We kunnen gegevens delen over digitale bezoekers, facilitaire bezoekers, klanten en digitale of fysieke registranten binnen de CAMBRIO groep en met CAMBRIO business partners zoals geautoriseerde wederverkopers of distributeurs zodat zij relevante CAMBRIO producten en diensten aan u kunnen verkopen, en zodat we gezamenlijk productdemonstraties en andere evenementen voor u kunnen organiseren.
 • Het kan voorkomen dat we informatie over digitale bezoekers, facilitaire bezoekers, klanten, leveranciers of digitale en fysieke registranten moeten vrijgeven aan de bevoegde autoriteiten of andere relevante derde partijen om ons privacybeleid te handhaven of om de rechten, eigendommen of veiligheid van CAMBRIO te beschermen. Het is ook mogelijk dat we uw gegevens moeten vrijgeven aan overheidsinstanties wanneer een wettelijke verplichting ons daartoe dwingt.

Blogs, chatrooms en dergelijke

CAMBRIO kan blogs, chat rooms of bulletin boards aanbieden op onze websites. Alle persoonlijke informatie die u op een dergelijk forum achterlaat, kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door anderen die deze forums bezoeken. Deze niet-CAMBRIO derden kunnen u naar eigen goeddunken ongevraagde berichten sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden omgaan met uw persoonlijke gegevens.

We publiceren een lijst met referenties van klanten en getuigenissen over onze producten en diensten alleen met toestemming van elke klant.

Uw rechten

U hebt het recht om:

 1. weten welke gegevens CAMBRIO over u bewaart;
 2. onder bepaalde omstandigheden onze verwerking van uw gegevens beperken;
 3. toegang hebben tot uw gegevens
 4. laat het corrigeren als het onnauwkeurig of verouderd is.

Additionally, you may object, based on your personal circumstances, to our processing of your data for our legitimate interests or object to our decisions about you based on profiling or automated decisions using your personal data. In some cases, you may require us to completely erase your data from all our files, and in other cases you may require us to provide your data in a machine-readable format and have the data transferred to another company. To exercise any of these rights, please visit our privacy portal.

Als we persoonlijke gegevens verzamelen op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op "toestemming intrekken" of door te klikken op de "uitschrijven" link onderaan de CAMBRIO marketing e-mails of webformulieren waar we uw toestemming hebben verkregen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de overheidsinstantie die belast is met de bescherming van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens. Dit kan zijn:

 • de overheidsinstantie in het land van het CAMBRIO-bedrijf dat uw gegevens heeft verzameld
 • de autoriteit in het land waar volgens u een schending van uw rechten op persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden.

De beheerder van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de onderneming van de CAMBRIO-groep die uw gegevens in eerste instantie heeft verzameld en die heeft beslist over het doel van en de middelen voor het gebruik van uw gegevens. Als u vragen heeft over wie de beheerder van uw gegevens is of andere vragen over uw gegevens, neem dan contact op met CAMBRIO.

Gegevens verzameld uit andere bronnen

Er kunnen momenten zijn waarop CAMBRIO gegevens over u verzamelt van een andere bron dan uzelf. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer onze Business Partners of Leveranciers ons informatie over u verstrekken. We verzamelen ook persoonlijke gegevens van openbare bronnen zoals sociale media. We zullen meer informatie verstrekken over de bronnen van derden in de specifieke gevallen waarin dit gebeurt.