Cookies

1. Inleiding

CAMBRIO and its affiliates use tracking technologies such as Cookies (collectively “Cookies”) to gather personal information about how you use our websites and mobile apps that connect to this Privacy Policy. We do this to help improve our websites, mobile apps, and other online services in order to give you a more personalized and relevant online experience. Our vendors may also use Cookies for their own purposes as described below under Advertisement and ad measurement. You can decide at managing Cookies which vendors may receive the personal data gathered from our Cookies.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke soorten persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom, op welke rechtsgrondslag en waar deze worden doorgegeven. We leggen ook uit wat uw rechten zijn met betrekking tot de verzamelde persoonlijke gegevens en waar u vragen kunt stellen.

If you’d like information about how we process your personal data outside of those gathered from Cookies, such as when you fill out forms or respond to surveys, please see the CAMBRIO Privacy Statement.

We may update this privacy notice with new information. Minor updates will be evidenced by a new effective date. For any significant changes, we will ask for your consent again, which will include the link to the new Privacy Policy.

2. Wie we zijn

Wanneer we "CAMBRIO", "wij", "ons" of "onze" vermelden in deze Privacy Policy, bedoelen we CAMBRIO of het relevante CAMBRIO-bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website, inclusief de Cookies die op de website geplaatst worden.

3. Over Cookies

Een Cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser op uw apparaat wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer uw browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies kunnen "Permanente" Cookies of "sessieCookies" zijn: een Permanente Cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert. Een sessieCookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer uw webbrowser wordt afgesloten.

4. Waarom we Cookies gebruiken en welk Type persoonlijke gegevens wordt verzameld

We gebruiken Cookies voor de hieronder beschreven doeleinden.

Strikt noodzakelijk

The necessary Cookies consist of two Types which cannot be deactivated: “network communication” and “functional” Cookies. The network communication Cookies are needed for the website or application to function, such as session Cookies which keep track of the same user during the visit, so that users may navigate back and forth between pages without losing their previous actions from the same session. They also give you the best browsing performance by serving data from a location as close to you as possible. The functional Cookies are necessary to save your preferences and settings such as keeping track of your privacy choices and remembering where you paused a video, and helping you do things like initiate a chat with us, and remembering if you visited the website before so that messages for new visitors are not displayed to you.

Voor deze Cookies baseren we ons op onze legitieme belangen om veilige en functionele websites te beheren, met het publiek te communiceren en online diensten aan te bieden.

The personal data processed for this purpose: Device attributes such as browser Type, mobile device ID, time zone setting, operating system, and platform. We associate information that indirectly identifies you with your account (if you have one) and other information we have collected about you. We use your IP address to infer your approximate location.

Cookies Type Doel Levensduur
CAMBRIO 1e partij SessieCookie. Slaat instellingen op die nodig zijn om de website correct te laten functioneren en de status tussen pagina's te behouden. Sessie
Gebruikersvoorkeuren 1e partij Slaat gebruikersinstellingen op, zoals de landkeuze op formulieren voor een handigere ervaring. 1 jaar
OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent 3e partij Deze Cookie wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker de banner te zien krijgt. Indien aanwezig is de waarde altijd 'true'. 365 dagen, 365 dagen
__cfduid 3e partij Deze Cookie wordt aangemaakt door de CloudFlare-service om vertrouwd websiteverkeer te identificeren. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID op de webapplicatie en slaat ook geen identificerende persoonlijke gegevens op. 30 dagen

We gebruiken ook lokale opslag in de browser om voortgangsinformatie met betrekking tot bepaalde functionaliteit op te slaan. Lokale opslag wordt gebruikt om sleutelwaardeparen binnen uw browser te bewaren en kan alleen lokaal (client side) door uw browser worden gelezen. Lokale opslagwaarden worden in de browser bewaard totdat ze worden gewist.

Onze lokale opslagsleutels

Lokale opslagsleutel Doel
formulier_* Slaat gegevens op over ingevulde formulieren op de site, zoals de datum van voltooiing en een unieke inzendings-ID, waarmee we anoniem kunnen vaststellen wanneer een formulier is ingevuld.
Datatabellen/datatableid_* Slaat tabelweergaveopties op voor dynamische tabellen, zoals kolomvolgorde, aantal rijen en toegepaste filters.
Gebruikersvoorkeuren Slaat gebruikersinstellingen op, zoals de landkeuze op formulieren voor een handigere ervaring.

Lokale opslagsleutels van derden

Lokale opslagsleutel Domein Doel Duur
yt-speler-bandbreedte youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Permanent
yt-player-headers-leesbaar youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Permanent
yt-remote-connected-devices youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Permanent
yt-remote-device-id youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Permanent
yt.innertube::nextId youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Permanent
yt.innertube::verzoeken youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Permanent
ytidb::LAATSTE_RESULTAAT_ENTRY_KEY youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Permanent
yt-remote-snelle-controleperiode youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Sessie
yt-remote-sessie-app youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Sessie
yt-remote-sessie-naam youtube-noCookie.com Slaat informatie op over de videospeler van bezoekers voor ingesloten YouTube-video's Sessie

Meting en prestaties

Met deze Cookies kunnen we het aantal bezoekers op onze webpagina's meten, hoe bezoekers zich op de site bewegen en hoe vaak ze onze online diensten gebruiken. Met deze Cookies kunnen we ook de prestaties van onze diensten bijhouden, zoals foutmeldingen en de laadtijd van pagina's en video's, om ervoor te zorgen dat onze webpagina's en diensten goed functioneren. Voor deze Cookies vertrouwen we op uw toestemming.

De persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt: Aantal en frequentie van bezoeken aan onze websites, apps en online diensten, en interacties met onze websites, maar de gegevens worden verzameld op een geaggregeerd niveau om geanonimiseerde statistieken en statistische informatie te produceren waarmee u niet als individu kunt worden geïdentificeerd.

We combine information about you with information about other users to create audience segments of aggregated data that does not identify you, for example, we generate statistical, demographic and usage meta-data. If we combine or connect aggregated data with your personal data, we treat the combined data as personal data and process it in accordance with the CAMBRIO Privacy Statement.

Cookie Oorsprong Type Doel Levensduur
_ga_* Google Analytics 1e partij pageviews opslaan en tellen. 1 jaar
_gat_gtag_UA_* Google Analytics 1e partij Sla een unieke gebruikers-ID op. 1 minuut
_ga Google Analytics 1e partij pageviews opslaan en tellen. 2 jaar
_gid Google Analytics 1e partij pageviews opslaan en tellen. 1 dag
_clck Microsoft Helderheid 1e partij De Clarity gebruikers-ID en voorkeuren, uniek voor die site, worden in de browser opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID. 2 jaar
_clsk Microsoft Helderheid 1e partij Verbindt meerdere bekeken pagina's door een gebruiker in een enkele Clarity-sessie-opname. Een paar seconden

5. Bewaartermijnen voor verschillende doeleinden

Bewaarperioden worden naast elke Cookie vermeld. Cookies en browseropslag kunnen op elk moment door een gebruiker worden gewist. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw browser.

6. Het delen van uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens meestal binnen het CAMBRIO-bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, maar bij gelegenheid kunnen we uw gegevens delen om de volgende redenen:

Binnen CAMBRIO

Wij delen uw persoonlijke gegevens binnen de CAMBRIO-rechtspersonen, onze filialen, zodat alle CAMBRIO-bedrijven de werking van hun websites kunnen verbeteren, u relevantere inhoud kunnen bieden en u soms relevantere advertenties kunnen aanbieden.

Met onze dienstverleners die namens ons handelen

Met leveranciers, consultants en andere dienstverleners die uw gegevens namens ons verwerken wanneer zij diensten aan ons leveren, zoals gegevensanalyse, advertentienetwerken en onderzoek en marketing. Zij verwerken persoonsgegevens uitsluitend namens ons en in overeenstemming met de gegevensverwerkingsovereenkomsten die wij met hen hebben gesloten.

Met onze leveranciers voor hun eigen doeleinden

Met onze leveranciers voor hun eigen reclame- en meetdoeleinden, maar alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

We kunnen ook geaggregeerde of niet-geïdentificeerde informatie delen, die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren. We kunnen bijvoorbeeld samengevoegde of niet-geïdentificeerde informatie delen met leveranciers, zodat wij en zij kunnen begrijpen hoe mensen onze online diensten gebruiken. We doen dit om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen.

Om het delen van uw persoonlijke gegevens met onze leveranciers te beheren, gaat u naar Cookies beheren.

Internationale overboekingen

Als een overdracht een overdracht buiten de EU/EER vereist, zorgen we ervoor dat de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie zijn afgesloten met de derde partij die van toepassing is. Binnen CAMBRIO hebben we een intergroepsovernameovereenkomst getekend (inclusief de Standaard Contractuele Clausules) en waar nodig extra waarborgen geïmplementeerd. Met onze dienstverleners hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten ondertekend die de Standaard Contractuele Clausules bevatten en met onze leveranciers hebben we overeenkomsten gesloten die duidelijk maken welke normen we van hen verwachten voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kunt een kopie aanvragen en ontvangen van documentatie die aantoont dat er passende waarborgen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tijdens een overdracht buiten de EU/EER.

7. Uw rechten - Voor gebruikers uit de EER/EU en het Verenigd Koninkrijk

You may exercise the below GDPR rights at Personal Data Request.

  1. Bevestiging vragen als er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt. Als dat het geval is, hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie, zoals het doel van de verwerking. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
  2. Voor gegevens die worden verwerkt op grond van legitieme belangen, kunt u bezwaar maken op basis van uw individuele omstandigheden;
  3. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door naar het beheren van Cookies te gaan;
  4. Onder bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens laten verwijderen;
  5. onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken; en
  6. Wanneer vereisten voor gegevensportabiliteit van toepassing zijn, ontvang dan een machineleesbare kopie van de persoonlijke gegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming.

8. Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar volgens u een schending van de GDPR heeft plaatsgevonden.

9. Cookies beheren

Voor alle Cookies die niet als "strikt noodzakelijk" worden beschouwd, kunt u deze per doel kiezen en uitschakelen door uw Cookies te beheren.

10. Onze contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CAMBRIO. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te:

CAMBRIO, 1445 Kemper Meadow Drive, Cincinnati, OH 45240-1637

You can contact us using our website contact form.